Prečo kriminalizujú Haščáka a jeho Pentu ? Závistlivci a magori, naučte sa tešiť z cudzieho úspechu

13. januára 2021, politolog,

Prečo kriminalizujú Haščáka a jeho Pentu ? Závisť a žiarlivosť !!!

Preto, že je to úspešná slovenská firma ?

Preto, že odvádzajú odvody na Slovensku ?

Preto, že sa príkladne starajú o 46 000 zamestnancov ?

Preto, že vedia podnikať ?

Preto, že pre ľudí zlepšujú nemocnice ?

Preto, že pracujú pre kvalitnejšiu a bezpečnejšiu liečbu pacienta ?

Preto, že Pente záleží na rozvoji Slovenska a kvalite života jeho obyvateľov ?

Preto, že do slovenských miest prináša svetovú architektúru ?

…preto, lebo závisť. Závisť má veľa tvárí a jedna z najsilnejších a najmenej poznaných je žiarlivosť. Spolu so žiarlivosťou či nenávisťou patrí medzi konceptuálne ľudské emócie (vychádzajúce z vnútra, podvedomia, preto je tak skrytá). Závisť a žiarlivosť je neschopnosť priať blížnemu rovnaké alebo väčšie dobro ako sebe samému a tak z toho vyrastá každá nespokojnosť s kýmkoľvek a s čímkoľvek aj so sebou samým.

Závistlivci a magori, naučte sa tešiť z cudzieho úspechu.