Vďaka Červenej armáde a Generalissimusovi Stalinovi. Večná hrdosť Červenej armáde.

8. mája 2020, politolog,

Vďaka Červenej armáde a Generalissimusovi Stalinovi. Večná hrdosť Červenej armáde.

Prispôsobovanie histórie potrebám a záujmom tých na vrchole pyramídy sa deje tisícročia. Najprv sa prepisujú dejiny, vymývajú mozgy od útleho detstva a keď to nie je úspešné tak sa ničí všetko, čo by pravdu mohlo pripomínať, osvetliť. Od Starého zákona, cez Nový zákon, starý Egypt, Rímsku ríšu, dejiny Európy, Veľkú Tartáriu, obe svetové vojny…všetko treba zdeformovať. Lebo najlepšie sa vládne neinformovanej mase, bez identity, pamäti a vlastnej vôle.

Vďaka, hrdá a hrdinská Červená armáda !