Pod rúškom humanizmu sa tu pripravuje poprava zvyškov zdravého odporu.

7. septembra 2019, politolog,

Pod rúškom humanizmu sa tu pripravuje poprava zvyškov zdravého odporu.

Ako najlepšie rozbiť spoločnosť Slovanov? Treba ju zbaviť všetkých pilierov, na ktorých stojí. Rozklad rodiny, mravných zásad, presadzovanie nenávisti medzi jednotlivými vrstvami spoločnosti, odpor voči všetkému národnému, atď. Keďže s triednou nenávisťou príliš demokrati neuspeli a obzvlášť v dnešnej dobe ani úspech mať nebudú (keď pracujúci dosiahne určitú životnú úroveň, nezaujíma ho nejaký triedny boj, pri ktorom môže stratiť to, čo nadobudol), prichádza nová stratégia. Rozbíjanie spoločnosti a národného cítenia stavaním rôznych menšín proti väčšine. Štvanie LGBT proti väčšine je pomalá cesta – 4 % je stále málo. Preto treba priviesť do Európy iné menšiny – dostatočne nevzdelané a ochotné počúvať, na čo všetko majú právo. O povinnostiach samozrejme ani slova. Vietnamci, Číňania a ďalší aziati nie sú vhodní – sú dostatočne inteligentní na to, aby prekukli ich manipuláciu a naviac sú ochotní a schopní aktívne sa začleniť do spoločnosti. A tak „demokrati“ s nadšením prijali návrh ich súkmeňovcov z Bruselu na prerozdeľovanie imigrantov.